::: ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLEN KONULAR

1) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Çalışma

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında dile getirilen sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin getirilmesi, alternatif infaz usullerinin geliştirilmesi ve infaz hakimliği müessesesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2) İcra ve İflas Kanunu Çalışması

Yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun aksayan yönleri dikkate alınarak, dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin hayata geçirilmesini sağlayacak Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amaçlanmaktadır.

3) Noterlik Kanunu Çalışması

  • Noterliklerde hukukçu noter yardımcılarının görevlendirilmesi,
  • Noter olabilmek için sınav zorunluluğu getirilmesi,
  • Noterlik sayısının arttırılması amaçlanmaktadır.

4)  Elektronik Tebligatın Zorunluluğu ve Kapsamının Genişletilmesi Çalışması

Elektronik tebligatın kapsamının genişletilmesi ve daha etkin hale getirilmesi hususlarında ülkemizde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla Tebligat Kanunun 7/A maddesinde değişiklik yapmak amaçlanmaktadır.

5)  Avukatlık Kanunu Çalışması

Dünyada ve Ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılması amacı çerçevesinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

6) Anayasa Değişikliğine Uyum Amacıyla Seçim Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Çalışma

6771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklikler nazara alınarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu olmak üzere seçimlerin yürütülmesine ilişkin diğer kanunlarda uyum düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır.

7) İdarenin Taraf Olduğu Bazı Uyuşmazlıklarda Zorunlu Sulh Yolu Müessesesinin Getirilmesi Çalışması

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak değişiklik ile ihtiyari olan sulh yolu, idarelerin taraf olduğu bazı adli veya idari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilmesi ve sulh komisyonlarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

8) Hukuk Eğitimi ve Hakim Adaylığı Çalışması

Nitelikli hâkim ve savcıların yetiştirilmesi amacıyla mukayeseli hukuk örnekleri dikkate alınmak suretiyle, hukuk fakültesi mezunlarına yönelik mesleki bir sınav yapılması ve adaylara uluslararası standartlarda etkin ve verimli bir şekilde meslek öncesi eğitim verilmesini temin edecek düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

9) Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu Çalışması

Bakanlığımız kurumsal organizasyonunun gözden geçirilerek, Bakanlık birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni birimlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 19.03.2013 ] - Webmaster :Kanunlar Genel Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.